Eestis on 65 mahemesinikku, kes moodustavad oma 2900 mesilasperega ainult 6% kogu mesilasperede arvust Eestis. Mahemee toodangu osakaal on 5,3% kogu Eesti meetoodangust.