2022. aasta märtsis asutas kahekümnest mahemesinikust koosnev huvigrupp ühingu Eesti Mahemesinikud, mille eesmärgiks on mahemesinduse arendamine ja edendamine Eestis.