Mahemesinikud on Põllumajandus-ja Toiduameti poolt tunnustatud meetootjad, kelle mesilaspered asuvad väljaspool intensiivpõllumajanduseks kasutatavat maa-ala. Mahemesilasperede korjemaal ei kasutata taimekaitsevahendeid ning mesilaste pidamine toimub jätkusuutliku majandamise põhimõtetel.

Eesti mahemesi ja selle pakendil olevad mahemärgised kinnitavad, et mesinik peab oma mesilasperesid puhtal korjemaal, mis jääb kaugele intensiivpõllumajandusest.
Tarud asuvad metsade ja niitude lähedal või paiknevad hoopis raiesmikel - neis paikades õitsvatelt taimedelt korjatud nektarist valmib ökoloogiliselt puhas mesi.

Mahemesilasperede tarud ei tohi olla valmistatud keemiatööstuse toodangust nagu polüstüreen ja plastmassid. Tarud on valmistatud puidust, mis on pikaealine ja taastuv materjal.

Mesilaspere elukeskkonna puhtuse kõrged nõuded rakenduvad ka kärgedele, milles saab alguse iga mesilase elu ja kuhu kogutakse nektar ning valmib mesi. Mahemesindusest pärit mahevaha ei sisalda põllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahendite jääke, sest korjemaa puhtus välistab ka saastunud
nektari kaudu vahasse jõudvad rasvlahustuvad ained.
Kuidas mahemesi ära tunda?

Mahemee, nagu ka kõik teised mahedalt toodetud toiduained, tunned ära Eesti ökomärgise ja Euroopa Liidu mahelogo järgi.   
                                                                 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaEE-ÖKO-03
XXXXX
Ära lase ennast eksitada toote nimetuses kasutatavast sõnast “mahe”: nt. Maheda maitsega mesi” või “Mahe mesi” - need ei ole mahetooted!

Niisamuti ei tee reklaamtekstid "bioloogiliselt ja ökoloogiliselt puhas", "puhtast Eesti loodusest", "heinamaalt ja metsadest" jne. tavamesindusest pärit mett mahemeeks. Mahemesi on pärit ainult kontrollitud korjemaalt.

Tunnustatud mahetootjal ei ole midagi varjata ega hämada! Veel enam - mahetootjad on Põllumajandus- ja Toiduameti teravdatud järelevalve all. Mahemesila toodangu etiketil on selgelt öeldud, et tegu on mahemeega (kokkukirjutatult) ning lisaks aitavad Eesti riiklik ökomärk ja Euroopa Liidu mahelogo koos tähisega EE-ÖKO-03 õige mahemee ära tunda.